مديريت سيستم

آموزش استفاده از منوي اداري

تنظيمات کامپيوتر

آموزش دبيرخانه

آموزش کاربران

قوانین و مقررات

سيستم اتوماسيون اداري به منظور مکانيزه نمودن کارهاي اداري در واحد هاي مختلف دانشگاه علوم پزشکي تبريز راه اندازي شده است. سيستم موجود (ديدگاه) که پس از بررسيهاي کارشناسي انتخاب شده،در دو زمينه گردش مکاتبات و پرسنلي به مرحله اجرا در آمده است.                                                                            توضیح بیشتر .....

دريافت ابزار كاربري

دريافت نسخه كاربري Offline

اخبار و اطلاعيه ها

دستورالعمل ایجاد اندیکاتور جدید

توسعه و گسترش

عملکرد مکاتبات

نمودار گردش کارنامه ارسالی

نمودار گردش کارنامه دريافتي

نمودار گردش کارنامه داخلی

 تازه هاي نرم افزار

استفاده از دفترچه تلفن

پرسش و پاسخ متداول

بخشنامه ها

دستورالعملها

:: وب سایت دانشگاه  :: آمار اطلاع رسانی :: سیستم گردش مکاتبات سایر مراکز  :: تماس با ما ::

:
تهیه و تنظیم : مدیریت آمار و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز :

تاريخ آخرين به روز رساني23/10/89